Hamilelik, Doğum, Çocuk ve Kadinlara Sor bölümü ile Aradığınız tüm bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Hemen patik.org adresini ziyaret et bilgiyi kaynağından al.

Doğum Sonrası Üriner Sistem Enfeksiyonları

Doğum Sonrası Üriner Sistem Enfeksiyonları

Sık ve ağrılı idrar ve suprapubik ağrı sistitise işaret eder. Tabloya ateş, kostavertebral açıda hassasiyet ve ağrı da eklenmişse pyelonefritis gelişmiştir. Bulantı-kusma diğer belirtilerdir.
Üriner sistem enfeksiyonlarının kesin teşhisi orta idrar analizi sonucuna göre yapılır.

Tedavi ve Bakım:
• Hasta yatak istirahatine alınır,
• Yaşam bulguları izlenir,
• Istemlenen analjezik ve antibiyotikler yapılır,
• Hastanın bol sıvı alması sağlanır (günlük3000-4000 mi) ve aldığı-çıkardığı sıvı miktarıizlenir,
• Eğer pyelonefritis gelişti ise anne sağlamböbreği tarafına yatırılarak, etkilenmiş böbreğin drenajı sağlanır,
• Mesanenin sık boşaltılması için hasta desteklenir.
• Tüm enfeksiyonlu durumlarda olduğu gibi annenin bebeğine dokunmadan evvel ellerini yıkaması üzerinde önemle durulur.
Postpartum Sistitis ve Pyelonefritis Riskinin Azaltılması:
• Doğumda idrar kateterizasyonundan mümkün olduğu kadar kaçınmak,
• Mesanenin doğumdan sonra mümkün olduğukadar çabuk boşaltılmasını sağlamak (ilk 6-8saat içinde). Böylece idrar retansiyonu önlenir,
• Tuvaletten önce ve sonra ellerin dikkatlice yıkanması için anneyi desteklemek. Böyleceçamaşırların, pedin ve perinenin el ile kontaminasyonu önlenir,
• Doğum sonu idrar yapmayı kolaylaştıracakyardımcı ipuçları denemek. Bunlar;

– Mesanenin iyice boşalması için tuvaletteyeterli süre durmayı sağlamak,
– Tuvalete (su sesi için) ya da perine üzerinesu dökerek idrar yapma hissini uyandırmak,
– Postpartum erken dönemde artan dolaşımvolümünün diurezini geliştirmek için bol suiçmeyi sağlamak,
– idrar retansiyonu yönünden ilk zamanlardaki idrar miktarını izlemek.
TROMBOEMBOLİK DURUMLAR
Venöz trombozis, derin ya da yüzeysel venlerde pıhtı şekillenmesi olarak tanımlanır. Trombus, damar duvarında enflamasyon ile beraber bulunursa tromboflebitis adını alır. Pıhtının damar diuvarından koparak venöz dolaşımla kalbe gitmesi tromboflebitin en büyük riskidir (Pulmoner emboli).
Tromboflebitin, vajinal doğumdan sonra %1, sezeryandan sonra %2-5 arasında görülme riski vardır.
Progesteronun ven duvarına yaptığı gevşetici etki ve büyüyen uterusun mekanik baskısı sonucu oluşan venöz staz, gebelikte tromboflebite yatkınlığı artırır. Eğer annede varis mevcutsa ve anesteziden dolayı mobilizasyonu gecikmişse tromboflebit riski daha da artar.

Doğum Sonu Tromboembolik Durumların Riskini Azaltmak için Alınacak Önlemler Şöyledir:
• Doğum sırasında dokuları travmatize etmekten kaçınmak,
• Doğum ya da sezeryandan sonra anneninbacaklarını hareket ettirmesini ve erken ayağa kalkmasını sağlamak,
• Anemik hastaların kan kaybını ve sıvı gereksinimini yerine koymak,
• Önceki gebeliğinde tromboflebit geçirenlerekoruyucu antikoagülan tedavi uygulamak (tercih edilen heparindir. Büyük moleküllü olduğuiçin süte geçmez),
• Şişmanlık sorunu olanların gebelikten öncenormal kilolarına inmelerini sağlamak.
Postpartum tromboembolik durumların üç büyük tipi; saphenous ve popliteal venleri de içine alan femoral tromboflebitis, pelvik tromboflebitis ve postpartum pulmoner embolizmdir.
FEMORAL TROMBOFLEBİTİS
Femoral tromboflebitis, venlerde oluşan pıhtıya bağlı etkilenmiş bacakta ağrı, ödem, sıcaklık ve vücut ısısında yükselme ile karakterizedir.
Doğumdan 10-20 gün sonra ortaya çıkan üşüme, halsizlik, ateş belirtilerini, etkilenmiş bacakta ağrı ve sertlik takip eder. 24 saat içinde bacak şişer ve ödemli alanın derisi beyazlaşır. Akut belirtiler bir hafta devam eder, 4-6 hafta içinde etkilenmiş bacak normale döner.
Tedavi ve Bakım:
• Antibiyotik ve antikoagülan tedavisi verilir,
• Hasta yatak istirahatinde tutulur,
• Dolaşımı sağlamak için bacak yükseltilir,
• Yatak örtülerinin bacağa vereceği basıncı önlemek için yatak kafesi kullanılır. Böylece sirkülasyon rahatlar, bacağın hassasiyeti azalır,
• Bacağa masaj ve ovma gibi hareketler yapılmaz . Bu durum hastaya da öğretilir,
• Sıcak ya da soğuk uygulama verilir.

Doğum Sonrası Üriner Sistem Enfeksiyonları

PELVİK TROMBOFLEBİTİS
Pelvik tromboflebitis, doğumdan yaklaşık iki hafta sonra ortaya çıkan ciddi bir komplikasyondur. Ateş, titreme nöbetleri ile yükselir.
Plasentanın ayrıldığı bölgede trombose myometrial venler, anaerobic bakterilerin çoğalmasını destekler. Bu süreç sonunda pelvik ya da uterin venlerde tormboflebitis hadisesi gelişir.
Teşhis koymak güçtür.
Tedavi ve Bakım: Femoral tromboflebitiste olduğu gibidir. Hasta yatak istirahatine alınarak yakından gözlenir. En büyük komplikasyonu puloner embolidir.
PULMONER EMBOLİ
Nadir görülen ancak ciddi bir komplikasyondur. Genellikle uterin ve pelvik venlerden orijin alır. Kopan trombüsün (emboli) venöz sirkülasyonla sağ kalbe taşınması ile ortaya çıkar. Emboli, pulmoner arteri tıkadığında akciğer sirkülasyonu kısmen ya da tamamen engellenir. Hasta 1 -2 dakika içinde asfiksiden ölebilir. Eğer pıhtı küçük ise olayın başlangıcı öldürücü değildir. Fakat emboli tekrarlarsa mortalite riski artar.
Pulmoner embolinin tanısı; göğüs filmi, elektrokardiyogram, arteriyel kan gazları analizi ve akciğer grafisi ile yapılır.
Emboli ile ilgili belirtiler; ani göğüs ağrısı, hemoptizi, ciddi dispne, hava açlığı, siyanoz, taşikardi, endişe ve konfüzyondur.
Tedavi ve Bakım:
• Eğer büyük bir emboli mevcutsa kardiyopuloner resusitasyon gerekir,
• Asit-baz dengesizliği ve şok, tedavi edilir.NaHCO3 asidoz için uygulanır,
• I-V morfin, göğüs ağrısını ve endişeyi azaltmak, aminofilin, bronşial spazmı açmak, heparin pıhtıyı çözmek amacı ile kullanılır. Heparine bağlı loşia rubra geri gelebilir,
• ilk kriz fazında kan basıncı, nabız ve solunumher 5 dakikada bir izlenir. Hasta, derinin rengi(siyanozo karşı), halsizlik ve solunum özelliğiyönünden izlenir.
• Hasta ve ailesi tedavi konusunda bilgilendirilir,
• Hastanın anksiyetesini azaltmak için destekolunur,
Pelvik venöz enflamasyon devam ettiği sürece diğer bölgelere emboliler atabilir. Bu duruma pyemi denir.
Puerperal dönemde tüm ateşli hastalıklarda annenin sütü azalır, çünkü vücut kendi sıvısını korur. Bu nedenle bebeğin beslenmesine de dikkat etmek önemlidir.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.