Hamilelik, Doğum, Çocuk ve Kadinlara Sor bölümü ile Aradığınız tüm bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz. Hemen patik.org adresini ziyaret et bilgiyi kaynağından al.

Hamileler Geç Olmadan Okuyun Düşük Sebepleri

Düşük Sebepleri

DÜŞÜKLER, cenin’in yaşayabileceği tarihten önce dışarı atılma­sıdır. Bu tarih, ortalama hesapla hamileliğin altıncı ayıdır. (Bu tarihten sonra, fakat dokuzuncu aydan önce cenin’in dışarı atılma­sında erken doğumda bahsedilir.)Tıpta birçok düşük çeşidi vardır. Biz isteyerek yapılan düşüklerden bahsetmeyeceğiz. Bu bir suç olmaktan başka yapan kadının ha­yatını tehlikeye sokar, hiç bir zaman çocuk sahibi olmamasına da yol açar.

Terapötik Düşükler

Din bakımından kabul edilmese de, hamileliğin devamında dok­tor annenin hayatının tehlikeye gireceğini bildirirse kanunî olur. Bu durumlar çok enderdir, hiç sözünü etmeden geçeceğiz.

Post – tromatik Düşükler

Çok sert bir düşüş, bir araba kazası düşüğe sebep olabilir. En­der olarak attan veya merdivenden düşmeyle bir şey olmaz. Fakat bu düşükler hamileliği normal olmayan bir kadın için veya hamileliği yüksek tansiyon, albümin vs. gibi rahatsızlıklarla karışık olan bir ka­dında tehlikeli olabilir.Önemli olan doğrudan doğruya çarpmanın etkisindeki kısımdır. Rahime çarpma olursa çok tehlikelidir.

Kendiliğinden Düşükler

Buna hastalık sebep olur. Annenin hastalığı, zehirlenme, iç sal­gı bezlerindeki rahatsızlıklar vs. Bir kısmında düşüşün nedenini bul­mak çok zordur. Bunların önlenmesi imkânsızdır. Fakat bugün bir­çok düşük nedeni bilinmektedir. Anneden gelen nedenler, yumurta­daki bozukluk, çocukla annenin kanlarının uyaşmazlıkları bunlar arasındadır.

Anneden Gelen Nedenler

Yukarıda bahsettiğimiz ve ilerde göreceğimiz hastalıklar, (frengi, zatürre, tifo, tifüs vs.) zehirlenmeler, alkolik olma, bazı işçi kadınla­rın kurşun, karbon sülfür, karbon dioksid, tütün, benzin vs. gibi zehir­li maddelerle uğraşması, nefrit, şeker hastalığı ve bazı ilaçların sebep olduğu zehirlenmeler bu nedenler içindedir. Annenin genel durumu­na tesir eden bu nedenler dışında bazı özel nedenler yüzünden de düşük olur.Önce hormonal dengesizlik, yani hormon azlığı veya çokluğu. Eskiden frengi düşüğün bir numaralı nedenidir denirdi. Bugün bir numaralı nedenin hormon bozukluğu olduğu sanılıyor. III. Bölümde projestron (hamilelik hormonu) adlı hormonun hamilelikteki önemi­ni göreceksiniz. Bu hormon yumurtanın beslenmesini, yuva yapma­sını sağlar, rahmin büzülmesine engel olur.Fakat hamileliğin gelişmesinde, diğer bir horman da bunun ka­dar önemlidir: Hamilelik boyunca önemli miktarda salgı yapan follikülin hormonu. Bu iki hormon arasında hamileliğin iyi gitmesini sağla­yan bir denge vardır. Bunun için bir kadın kendiliğinden düşük yapa­cağı zaman, hamileliğin başında belirli ölçüde hormon tatbik edilir. Eğer hormon dengesizliği varsa, eksik hormon vermekle  rahat­sızlık giderilir.

Çok daha ender olarak mevzi nedenler hamileliğe engel olur: Rahimin kötü teşekkülü, rahim yolu veya mukoza rahatsızlığı, yumur­talıkta ur vs.

Yumurtanın Bozukluğu

Bazan yumurtanın kendindeki bir bozukluk veya kötü bir pozis­yonda olması hamileliğin gelişmesini önler. Örneğin ekilen yumurta rahmin çok altında kalır. Aynı zamanda yumurta rahmin dışında kalır ve dış gebeliğe yol açar.Dış gebelik üçüncü aydan sonra büyümez, çünkü yumurta çapı birkaç milimetre olan bu küçük kanalda gelişemez. Ka­nalı patlatır, bir iç kanama meydana gelir, cerrahî bir müdahale is­ter. Bazı ender hallerde yumurta, yumurtalığın içine girer, bazan da karın boşluğunda periton’un üzerine yerleşir. Burada sonuna kadar hiç bir güçlüğe uğramadan kalabilir. Fakat doğumda büyük problem­ler ortaya çıkar.Dış gebeliği meydana getiren sebepler çoğu kere kanalın kötü teşekkülü, bulaşıcı hastalıklar veya yumurtanın büyük olmasıdır. Ba­zı durumlarda, tekrarlanan düşüklere koca yol açar: Yumurtanın cin­si kötü olabileceği gibi spermalar da kötü olabilir.

Kan Uyuşmazlığı

Annenin genel durumunun iyi olmaması veya yumurtanın ken­dindeki bir bozukluktan gelen nedenlerin dışında annenin kanıyla ço­cuğun kanının uyuşmaması geciken bir düşüğe sebep olabilir.

Bunları da beğenebilirsin

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.